System Attana jest wykonany w technologii QCM (Quartz Crystal Microbalance), wykorzystującej właściwości rezonatora kwarcowego pracującego z drganiami ścinającymi. Nałożenie na powierzchnię biosensora masy obciążającej, powoduje obniżenie częstotliwości rezonansowej oraz zmniejszenie amplitudy drgań. Zmiana częstotliwości jest proporcjonalna do zmiany masy na powierzchni biosensora.

Zastosowane najnowszej generacji systemy elektroniczne w konstrukcji Attana, umożliwiły detekcję na poziomie 1 ppm.

Minimalna objętość nałożonych próbek w pętli dla poszczególnych modeli wynosi:

  • Attana 100 (manualny) – 50µl
  • Attana 200 (manualny) – 110µl
  • Attana 100 C (z autosamplerem) – 50µl
  • Attana 200 C (z autosamplerem) – 110µl
  • Attana Cell 200 (dla całych komórek) – 110µl

Zastosowanie: skrining związków biologicznie aktywnych, analiza interakcji z żywymi komórkami, badania kinetyczne, badania lek-receptor.