Attana Cell 200 jest pierwszym urządzeniem do badania oddziaływań cząsteczkowych na powierzchni komórki. Wykorzystanie innowacyjnej technologii QCM pozwala uzyskać istotne informacje dotyczące interakcji pomiędzy molekułami i makromolekułami takimi jak: komórki, białka, przeciwciała, wirusy, bakterie.

Attana Cell 200 może służyć do analiz:

 • kinetyki oddziaływań na powierzchni komórki
 • oddziaływań receptor-przeciwciało
 • oddziaływań lektyny z węglowodanami
 • mapowania epitopów
 • charakterystyki agregacji
 • powinowactwa

Attana 200 umożliwia badania z zastosowaniem różnych temperatur, dzięki wbudowanemu systemowi Peltier. Zintegrowany autosampler umożliwia zaprojektowanie serii doświadczeń z użyciem do 192 różnych próbek. Urządzenie może pracować w sposób ciągły przez 24 godziny. Attana Cell 200 może pracować nawet z bardzo zatężonymi próbkami takimi jak ludzkie osocze, tworząc warunki identyczne do tych panujących w ludzkim organizmie.

Technologia QCM (ang. Quartz Crystal Microbalance) zapewnia pracę z próbką wcześniej nieoczyszczoną, bez stosowania znakowania fluorescencyjnego, luminescencyjnego czy radioizotopowego. Attana Cell 200 to doskonałe urządzenie do szybkich badań przesiewowych, charakteryzacji i wyboru epitopów oraz optymalizacji procesów rozwoju w laboratoriach naukowo-badawczych i farmaceutycznych. Zapewnia minimalizację kosztów związanych z przygotowaniem próbki do badań i oszczędność czasu.

Sensory Attany mogą posłużyć do badań specyficzności oddziaływań, kinetyki, powinowactwa, oraz innych parametrów oddziaływania biomolekuł i makrostruktur takich jak: komórki, przeciwciała, białka, wirusy i bakterie.

Od 2002 roku Attana rozwija współpracę z laboratoriami farmaceutycznymi, diagnostycznymi i naukowymi, ciesząc się wśród nich co raz większym zainteresowaniem.

Technologia:

QCM (ang. Quartz Crystal Microbalance) jest techniką polegającą na pomiarze zmiany masy na poziomie molekularnym na powierzchni biosensora. Kryształ kwarcowy wprawiany jest w drgania o określonej częstości. W przypadku zmiany masy na powierzchni kryształu zmienia się częstotliwość jego drgań. Ta zmiana jest wykorzystywana do obrazowania w czasie rzeczywistym oddziaływań pomiędzy molekułami, zapewniając pomiar z dokładnością ppm.

 

Attana oferuje szeroką gamę sensorów o dowolnie zmodyfikowanej powierzchni:

 • LNB-Carboxyl – sensor opłaszczony grupami karboksylowymi do immobilizacji za pomocą grup aminowych, przeznaczony do analiz niespecyficznych wiązań białek
 • Carboxyl – sensor z grupami karboksylowymi do immobilizacji za pomocą grup aminowych
 • Biotin – sensor wykorzystywany do oddziaływań streptawidyna-biotyna
 • Polistyrene – używany do immobilizacji białek

Odczynniki:

 • Amine Coupling Kit – zestaw do immobilizacji białek na powierzchni sensorów LNB-Carboxyl i Carboxyl

 

Specyfikacja techniczna:

Sposób detekcjiQCM (Quartz Crystal Microbalance)
Ilość kanałów na sensorze2
Przepływ1 -150 μl/min
Objętość próbki100-235 μl
Ciężar cząsteczkowy≥ 1kDa
Kontrola temp.4 – 40oC ±0,1oC
Ilość próbek192 próbki (2x96-dołkowe płytki)
Aplikacjedetekcja molekuł, kinetyka, screening, powinowactwo, charakterystyka oddziaływań pomiędzy molekułami, stężenie aktywne, badania termodynamiczne, mapowanie epitopów
Aplikacje dotyczące komórekdetekcja, screening, kinetyka i powinowactwo, mapowanie epitopów
Wymiary200x507x377 mm
Waga26 kg
AutosamplerAutomatyczny na 192 próbki
Regulacja temp. w autosamplerze4 – 40oC