Czytniki mikropłytek są podstawowym narzędziem stosowanym w laboratoriach w celu detekcji absorbancji, luminescencji i fluorescencji molekuł. Są szeroko wykorzystywane w naukach biologicznych.

W naszej ofercie znajdą państwo: