Alpha MOS

Firma Alpha MOS powstała w 1993 roku. Ideą założenia tej firmy była produkcja i rozwój cyfrowych odpowiedników ludzkich zmysłów. Jako pierwszy producent na świecie wprowadziła ona na rynek elektroniczny nos ( E-nose ), wykorzystujący sensory tlenków metali. Wiele rozwiązań w tym zakresie jest opatentowanych.

Analiza sensoryczna jest jednym z głównych narzędzi towaroznawstwa i materiałoznawstwa. Jest niezastąpiona w czasie ocen jakości artykułów spożywczych oraz wielu innych artykułów codziennego użytku (np. produkty chemii gospodarczej, kosmetyki itp.). Znajduje również zastosowanie podczas badań jakości elementów środowiska – zanieczyszczeń powietrza i wody.

Badane substancje mogą być próbkami ciał stałych, cieczy lub gazów, zwykle kierowanych do analizy w celu kontroli jakości surowców i produktów przemysłowych. Kontrola może polegać na ocenie zgodności organoleptycznych cech produktu (smak, zapach, barwa, konsystencja,…) z charakterystyką substancji uznanej za standard. Takie badania wykonują niewielkie grupy kilku lub kilkunastu ekspertów o odpowiednim doświadczeniu i o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej (sposoby kontroli określają normy). Zapewnia się maksimum obiektywizmu ocen.

Produkty Alpha MOS, elektroniczne nosy w technologii sensorów tlenków metali oraz chromatografii gazowej jak również elektroniczne języki, wykorzystywane są przez firmy o uznanej marce na całym świecie.