GyrosMiniaturyzacja analiz, oszczędność czasu, pracy i reagentów w celu zwiększenia ogólnej wydajności i produktywności

Oznaczenia typu sandwich-ELISA przez wiele lat były techniką wykorzystywaną w badaniach nad nowymi lekami. Gyros oferuje bardziej wydajne rozwiązanie oparte na wysokoprzepustowej, zautomatyzowanej platformie do wykonywania immunoassay przy wykorzystaniu technik fluorescencji.

Porównanie dwóch metod jakimi są mikroprzepływowa platforma Gyros i ELISA wyraźnie wskazuje na następujące różnice:

  • Szybkość oznaczenia – Gyrolab daje wyniki dla 96 oznaczeń w ciągu 1 godziny łącznie z przygotowaniem próbki (czas oznaczenia wynosi nie więcej niż 1,5 h), natomiast testy ELISA mogą trwać cały dzień dla kilku próbek
  • Zakres dynamiczny – Gyrolab zapewnia szeroki dynamiczny zakres nawet do czterech rzędów wielkości, co oznacza mniej rozcieńczeń w porównaniu do tradycyjnej metody ELISA
  • Objętość próbki – Gyrolab wymaga nie więcej niż 5 µl próbki w duplikacie w porównaniu do 50 µl dla standardowego testu ELISA
  • Precyzja – Współczynnik zmienności (CV) dla Gyrolab wynosi <12%, natomiast dla metody ELISA <25%.
  • Czas opracowania protokołów oznaczenia – protokoły oznaczeń dla GyroLab mogą być zaprojektowane i wystandaryzowane w ciągu kilku dni, natomiast dla testów ELISA czas ten może wydłużyć się nawet do kilkunastu dni.

Co to jest Gyrolab?

Gyrolab jest to zautomatyzowany system bioanalityczny, wykorzystujący fluorescencję oraz technologię mikroprzepływową do wykonywania testów immunologicznych w nano skali. U podstaw systemu Gyrolab leży dysk CD zawierający na swej powierzchni mikrostruktury wraz z mikrokolumnami powinowactwa. Dzięki zintegrowaniu mikroprzepływowej technologii CD z wysoce czułą detekcją i intuicyjnym oprogramowaniem automatyczny system Gyrolab zapewnia wysoce powtarzalne wyniki ilościowe.

{avsplayer videoid=9}

Jak działa Gyrolab?

Zaprojektowany w oparciu o mikroprzepływy Gyrolab CD pozwala na krótki kontakt pomiędzy fazą unieruchomioną a próbką dzięki czemu na dysku zachodzą głównie reakcje pożądane. Krótki czas ekspozycji minimalizuje lub wręcz zapobiega występowaniu niespecyficznych reakcji z matrixem, jak to się dzieje w wielu wypadkach podczas tradycyjnych statycznych oznaczeń jak np. w metodzie mikropłytkowej ELISA. Połączenie powinowactwa kolumnowego (wysokowydajna reakcja z biotynylowanymi przeciwciałami) z§ odczynnikami znakowanymi fluorescencyjnie przyczynia się do szerokiego zakresu dynamicznego Gyrolab. Zminiaturyzowanie oznaczeń do nano-skali zmniejsza zużycie cennej próbki i odczynników. Niezwykle mała objętość próbki w połączeniu z krótkim czasem oznaczenia sprawia, że multiplexing jest zbędny.